RITAM IGRE logo

O nama

Kazališna družina Ritam Igre osnovana je krajem 2018. godine od diplomiranih studenata glume i kolega s Umjetničke akademije u Splitu. Funkciju osnivača i umjetničkog voditelja obnaša magistar glume i farmacije, te od strane Republike Hrvatske priznati samostalni umjetnik Ivan Baranović.

Primarni cilj organizacije je osigurati siguran prostor za slobodnu igru i razvijanje glumaca na području Dalmacije. Kroz nekoliko generacija UMAS je obrazovala na desetke diplomiranih glumaca, a velika većina od njih nema priliku niti za stalno zaposlenje u institucionalnim kazalištima niti imaju priliku konstantnim igranjem usavršavati na Akademiji naučene vještine glumačkog zanata. Zbog svega navedenog Split i Splitsko-dalmatinska županija vape za novim nezavisnim kazališnim družinama koje bi trebale pokrenuti val kulture i umjetnosti kako u samom gradu Splitu tako i u cijeloj Dalmaciji.

Na valu kreativnog optimizma i kazališnog entuzijazma pokrenuta je naša nezavisna umjetnička organizacija koja se tokom djelovanja povezala i surađuje s nizom drugih kulturnih ustanova, nezavisnih organizacija te stručnih suradnika diljem Splitsko-dalmatinske županije.

Od samog začetka smo vođeni mišlju kako umjetnost mora postojati za ljude i biti s ljudima te stoga ne zaziremo od interdisciplinarne suradnje kako bi se približili našoj publici te ju na taj način uzročno posljedično razvijali. Gluma može imati svoju primjenu i na području terapije i samoosvještavanja, zdravlja, baštinskog turizma i sl. te su to sve područja koja imamo namjeru razvijati i biti otvoreni za suradnju te otvoreni za rad s ljudima različitih svjetonazora.

Možemo se pohvaliti suradnjom s brojnim kolegama glumcima od kojih je velika većina diplomirala na UMASU-u : Perom Eranovićem, Monikom Vuco Carev, Katarinom Romac, Đanom Krvavicom, Anetom Gotovac, Ivanom Giove Župa, Slavenom Verić i dr. Također surađujemo i sa istaknutim kazališnim profesionalcima poput Alena Čelića (dugogodišnji profesor scenskog pokreta na splitskoj i osječkoj Akademiji), Mihe Doline (majstor za oblikovanje svjetla i tona), Jolande Tudor (glumica i samostalna umjetnica s dugogodišnjim iskustvom mentoriranja glumaca) i dr. Surađujemo i sa mladim diplomiranim umjetnicima poput Bruna Dubravca (diplomirani grafički dizajner), Latice Zajmović (diplomirane scenografkinje) i dr. Unutar naših suradnika ima i nezaposlenih i samostalnih umjetnika te smo mišljenja kako pružanjem prilike za njihovo umjetničko djelovanje razvijamo kulturnu scenu Splita i Splitsko-dalmatinske županije.